Sunday, January 10, 2010

DAN KERANA INI KAMI BERUBAH!Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?"

(al-Fussilat 33)